מומחה לפיגומים

10 שנות ניסיון בייצור

מכונת תיוג חצי אוטומטית