מומחה לפיגומים

10 שנות ניסיון בייצור

מכונת הדפסת סרט צבעוני